Opći uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

Gledalica.ba online magazin omogućuje vam korištenje usluga i sadržaja portala koje je regulirano ovim uvjetima korištenja.

Korištenjem Gledalica.ba portala i svih pridruženih stranica koje pripadaju Gledalica.ba domeni, smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Gledalica.ba online magazin svojim korisnicima pruža pristup mnoštvu različitih izvora sadržaja koji uključuju poslovne člankek I savjete.

Gledalica.ba online magazin zadržava pravo ukidanja i promjene sadržaja i uvjeta korištenja, kao i promjenu izgleda i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio Gledalica.ba portala bez obveze prethodne najave. Gledalica.ba online magazin nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja, korisnik se slaže da će usluge Gledalica.ba portala uključivati reklame, obavijesti, poruke administratora i slične poruke za redovito obavještavanje posjetitelja/korisnika portala i normalno funkcioniranje svih usluga i sadržaja Gledalica.ba

Gledalica.ba online magazin u potpunosti se odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz korištenja Gledalica.ba portala ili je na bilo koji način vezana za korištenje istog, kao i za radnje korisnika/posjetitelja uporabom ili zlouporabom sadržaja na Gledalica.ba portalu te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi uporabe ili zlouporabe korištenja sadržaja na Gledalica.ba portalu.

Registracijom za usluge, Gledalica.ba korisnik dobiva podatke o korisničkom računu – korisničko ime i lozinku. Korisnik je dužan čuvati podatke o korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa. Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom usluga Gledalica.ba portala.

Obveze korisnika pri korištenju Gledalica.ba portala

Autorska prava

Korisnicima Gledalica.ba portala nije dopušteno:

  1. objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, pornografski, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način
  2. objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima
  3. lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe
  4. manipuliranje informacijama u svrhu skrivanja porijekla sadržaja kojeg se objavljuje ili šalje putem usluga Gledalica.ba portala
  5. objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom
  6. objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja
  7. svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme
  8. korištenje Gledalica.ba portala na bilo koji način za slanje, odnosno poticanje širenja netraženih komercijalnih priopćenja (tzv. spamanje)
  9. prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih posjetitelja portala i korisnika

Sadržaj na Gledalica.ba portalu zaštićen je autorskim pravima. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Gledalica.ba portalu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Gledalica.ba portala ili na bilo koji način na koji se može uzrokovati štetu Gledalica.ba portalu ili bilo kojoj trećoj strani.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Gledalica.ba portalu mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

Gledalica.ba online magazin obvezuje se poštivati anonimnost i privatnost svojih korisnika i posjetitelja Gledalica.ba portala. Gledalica.ba online magazin može prikupljati osobne podatke korisnika/posjetitelja samo uz njihovu suglasnost.

Navedeni podaci koristit će se u svrhu informiranja korisnika, boljeg uvida i razumijevanja potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga.

Linkovi na druge web stranice i sadržaji dobiveni od korisnika

Gledalica.ba online magazin sadrži i dokumente, podatke i informacije kao i veze do drugih internetskih stranica kreiranih od strane trećih osoba (linkovi) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati.

Gledalica.ba online magazin nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane uz sadržaj na internetskim stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Gledalica.ba online magazin nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača na Gledalica.ba portalu niti za kakvu štetu nastalu reklamiranjem na Gledalica.ba portalu.

Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na Gledalica.ba portalu i izvan njega isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika te Gledalica.ba online magazin nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

Gledalica.ba online magazin ne kontrolira sadržaj koji razmjenjuju korisnici te ne može garantirati točnost, porijeklo ili kvalitetu takvog sadržaja.

U slučaju saznanja da neki sadržaj krši pravne propise BIH ili narušava ugled Gledalica.ba portala kao medija, Gledalica.ba online magazin zadržava pravo uklanjanja takvog sadržaja sa Gledalica.ba portala bez prethodne obavijesti.

Gledalica.ba online magazin neće ni na koji način biti odgovoran za sadržaj ili gubitak i oštećenje sadržaja koje je nastalo zbog korištenja Gledalica.ba portala.

Gledalica.ba online magazin zadržava pravo da sadržaj koji objavljuju ili razmjenjuju korisnici Gledalica.ba portala koristi u promotivne svrhe.

Ukidanje i zabrana korištenja usluga Gledalica.ba

Gledalica.ba online magazin zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, bez prethodne najave ili/i objašnjenja.

Gledalica.ba online magazin ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa ili/i jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran.

Uvjeti prenošenja tekstova

Informacija iz članaka objavljenih na portalu dozvoljeno je samo uz navođenja izvora. Ukoliko je medij koji prenosi sadržaj web stranica, onda je obavezno staviti i link na originalni tekst, osim ako nije drugačije dogovoreno s uredništvom.

Ukoliko se bilo koji dio teksta ili informacija iz teksta objavljenog na portalu Gledalica.ba prenese suprotno ovim pravilima protiv prekršitelja će biti pokrenut pravni postupak.